Dzień otwarty 2

Jadłospis 26.02-01.03.2024

PRZEDSZKoLE 1

Konkurs plastyczny
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
 
 
729x308
Rodzice dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w następnym roku szkolnym są zobowiązani do złożenia KARTY KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 w sekretariacie szkoły lub przesłanie skanu mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 29.02.2024r.
Proszę o wypełnienie odpowiednich druków: opieka w trybie całodziennym lub pięciogodzinnym.
Druki dostępne są w sekretariacie i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Dzieci, które uczęszczają do przedszkola i złożą deklarację nie obowiązuje rekrutacja.
Niezłożenie deklaracji skreśla automatycznie dziecko z listy przedszkolaków w roku 2024/2025.
Rekrutacja dla nowych dzieci i pierwszoklasistów rozpoczyna się 1 marca 2024r., trwa do 31 marca 2024r.
Druki będą udostępnione na stronie internetowej szkoły, gminy oraz dostępne w sekretariacie szkoły.

png 20230210 162741 00002

Rekrutacja do przedszkola i do klasy 1
na rok szkolny 2022/2023
od 1.03. do 31.03.2022r. będzie trwała rekrutacja do przedszkola i do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wnioski dostępne w załączniku. 
Załącznik 1 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
Załącznik 2 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
  
WNIOSKI DO POBRANIA:
  1. Wniosek o przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
  2. Wniosek/Zgłoszenie dziecka zamieszkującego na terenie obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2022/2023 - Wniosek / zgłoszenie
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
Rekrutacja do przedszkola i do klasy 1
na rok szkolny 2021/2022
 
      Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jadów z dnia 2 lutego 2021r. od 1.03. do 31.03.2021r. będzie trwała rekrutacja do przedszkola i do klasy 1 na rok szkolny 2021/2021. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wnioski dostępne w załączniku. 
 
Załącznik 1Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
 
Załącznik 2 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
  
WNIOSKI DO POBRANIA:
  1. Wniosek o przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
  2. Wniosek/Zgłoszenie dziecka zamieszkującego na terenie obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na rok szkolny 2021/2022 - Wniosek/Zgłoszenie
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach - Wniosek
Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Urlach
na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2019 r., Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach ogłasza terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkola Samorządowego w Urlach na rok szkolny 2019/2020.
Terminy postępowania rekrutacyjnego :
1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola - od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14.00
2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r.
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 9 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 .
4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz.14.00
5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola - dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 .
Druki dostępne od 18.02.2019 r. w sekretariacie lub na stronie www.spurle.pl
Poprawnie wypełnione i podpisane wnioski wraz z wymaganymi, podpisanymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie ZSP w Urlach do 29. 03.2019 r. do godziny 14:00
 

Rekolekcje Wielkopostne 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach
Rekolekcje prowadzi Salezjanin Ks. Sławomir Łubian
18.02.2018 - Niedziela
godz. 8.00 - Msza Św. z nauką ogólną
godz. 10.00 - Msza Św. z nauką ogólną
godz. 12.00 - Msza Św. z nauką dla dzieci
19.02.2018 - Poniedziałek - Dzień Pokutny
godz. 9.00 - Nabożeństwo pokutne dla dorosłych i młodzieży
godz. 11.00 - Nabożeństwo pokutne dla dzieci
godz. 18.00 - Nabożeństwo pokutne dla dorosłych
20.02.2018 - Wtorek
godz. 8.00 - Msza Św. z nauką ogólną
godz. 11.00 - Msza Św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 - Msza Św. z nauką ogólną
21.02.2018 - Środa
godz. 9.00 - Msza Św. dla dzieci

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE

19- 21 lutego 2015 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VI.
Dzieci przychodzą do kościoła pod opieką rodziców lub mogą skorzystać z autobusu szkolnego.
19, 20 lutego 2018 r.
¾  10.30 - dowóz dzieci do Kościoła: Iły, Strachów, Kukawki, Adampol, Urle szkoła,
¾  11:00 - 12.00 msza święta,
¾  12:00 - powrót autobusem do domu – Kościół, Urle - szkoła, Adampol, Kukawki, Strachów, Iły.
21 lutego 2018 r.
¾  8.30 - dowóz dzieci do Kościoła: Iły, Strachów, Kukawki, Adampol, Urle szkoła,
¾  9:00 - 10.00 msza święta,
¾  10:00 - powrót autobusem do domu – Kościół, Urle szkoła, Adampol, Kukawki, Strachów, Iły.
Za organizację rekolekcji na terenie kościoła szkoła nie odpowiada.
Dla dzieci, które nie będą brały udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej zgodnie z obowiązującym w tym dniu planem lekcji dla danej klasy.
Nauczyciele w czasie Rekolekcji Wielkopostnych wykonują inne czynności na terenie szkoły zlecone przez dyrektora. 
 

biplog