logo klor bez tla

,

Rok szkolny 2013/2014

WYNIKI
Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego
dla klas V i VI
 
Konkurs odbył się dnia 29 maja 2014 r. w szkole w Urlach. Udział brałi uczniowie z trzech szkół podstawowych naszej gminy: Myszadeł, Jadowa i Urli.
Komisja konkursowa w składzie:
Agnieszka Kubat
Katarzyna Koseska
przyznała:
I miejsce:  Zuzanna Ryszawa i Weronika Pierzchała – Urle,
II miejsce: Wiktoria Pląska i Monika Wierzba – Jadów
Wyróżnienia: Karolina Sulich i Izabela Bodzon – Myszadła,
                    Karolina Tywońko i Maja Powierża – Jadów,
                    Kinga Salwin i Karolina Dębkowska – Urle.
Konkurs Wiedzy o Sporcie rozstrzygnięty!herb starostwo
1. Natalia Rzempołuch, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie;jadow herb
2. Krystian Palesa, Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi;
3. Iga Wilczyńska, Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi.
1. Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie.
                                  Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
                                  przy ZSP w Urlach
                                  Aniela Dobosiewicz
II GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK URLE’2014
„Niech kolęda w świat popłynie…”
         28 stycznia 2014 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach odbył się II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorami przeglądu byli Wójt Gminy Jadów Pan Dariusz Kokoszka oraz Aniela Dobosiewicz Dyrektor ZSP w Urlach. Do konkursu przystąpili uczniowie PSP w Jadowie, PSP w Szewnicy, ZSP w Urlach, Gimnazjum w Jadowie, Zespołu Szkół w Gwizdałach i Gminnego Przedszkola w Jadowie. Usłyszeliśmy 24  kolędy i pastorałki wykonane przez solistów, duety i wieloosobowe zespoły.
Komisja konkursowa w składzie: p. Anna Ziółkowska – przewodnicząca, p. Sylwia Suchocka, p. Mariusz Kalinowski – członkowie  komisji, wyłonili zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Wyniki prezentacji konkursowych przedstawiają się następująco:
Kategoria I - przedszkolaki:
1 miejsce: 5 i 6 –latki z Gminnego Przedszkola w Jadowie "Bosy pastuszek",
2 miejsce: 5-latki z Przedszkola Samorządowego w Urlach "Kiedy byłem ogrodniczkiem",
3 miejsce: Ewa Świerk z Zespołu Szkół w Gwizdałach "Bosy pastuszek".
Kategoria II - szkoły podstawowe kl. I-III:
1 miejsce: Kl. II  ZSP Urle, "Oj maluśki, maluśki",
2 miejsce:  kl. II PSP w Jadowie "Bożonarodzeniowe życzenia",
3 miejsce: kl. III ZSP w Urlach "Mała pastorałka",
wyróżnienie: Kl. III PSP w Jadowie "Pójdźmy wszyscy do stajenki".
Kategoria III - szkoły podstawowe kl. IV-VI:
1 miejsce: kl. IV ZSP w Urlach: "Narodził się w stajni",
2 miejsce: kl. V PSP w Szewnicy – Emilia Kokoszka, Klaudia Sabala "Pastuszkowie , bracia mili",
3 miejsce: kl. VI ZSP w Urlach- Kamila Oniszk, Zuzanna Wasiak "Zaśnij dziecino"
Kategoria IV - gimnazjum:
1 miejsce: Aleksandra Sawera , Gimnazjum im A. Zamoyskiego w Jadowie "Nie było miejsca dla Ciebie",
2 miejsce: Kaja Wojnicz Zespół Szkół w Gwizdałach,
3 miejsce: Zespół wokalny Gimnazjum im. A.Zamoyskiego w Jadowie.
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody, zaś wszyscy uczestnicy przeglądu  pamiątkowe dyplomy.
Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom, komisji konkursowej, opiekunom z placówek oświatowych oraz koordynatorkom przeglądu p. Annie Borowskiej i Reginie Sadlik za  przygotowanie i prowadzenie konkursu.     
                                        Aniela Dobosiewicz
                                        Dyrektor ZSP w Urlach

„Jesienne wierszowanie”

29 października 2013 r. odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów kl. I-III pt. „Jesienne wierszowanie”. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach – organizatora konkursu - przyjechali recytatorzy ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Jadów. Do rywalizacji stanęło 27 uczniów. Poziom był wyrównany, więc jury w składzie: p. Elżbieta Gałązka, p. Mariusz Kubat, p. Łukasz Wójcik, miało niemały problem, by wybrać najlepszych. Po burzliwych obradach jury przedstawiło wyniki konkursu:
Kategoria kl. I – 1 miejsce Julia Rolek, PSP w Nowinkach, 2 miejsce Jakub Jaworski, PSP w Myszadłach, 3 miejsce Wiktoria Zyśk, PSP w Jadowie, wyróżnienie Anna Szyszko, ZSP w Urlach.
Kategoria kl. II- 1 miejsce Szymon Kowalczyk, ZSP w Urlach , 2 miejsce Katarzyna Kielan, PSP w Myszadłach, 3 miejsce Marlena Sulich, PSP w Myszadłach, wyróżnienie Wiktoria Winnicka, PSP w Jadowie.
Kategoria kl. III- 1 miejsce Joanna Jaworska, PSP w Jadowie, 2 miejsce Alicja Stolarska, ZSP w Urlach, 3 miejsce Bartłomiej Oniszk, PSP w Myszadłach, wyróżnienie Kinga Dzięcioł, PSP Szewnicy. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy, nagrody książkowe drobne upominki, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy i książeczki.
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy bardzo za udział w konkursie, nagrodzonym gratulujemy sukcesu! Zapraszamy za rok na IV edycję konkursu.
Koordynator konkursu: Regina Sadlik

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”

    Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach miał bardzo uroczysty charakter. W uroczystości wzięli udział  zaproszeni goście: Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka, Ks. Proboszcz Leszek Bińkowski, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Rozpara, Pani skarbnik Barbara Wójcik, emerytowani nauczyciele Państwo Barbara i Henryk Kołkowie, p. Zofia Ziólkowska, dyrekcja , nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.  Pierwszą część uroczystości wypełniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów klasy VI, V  i I. Artyści zabrali wszystkich na wycieczkę na Hawaje, pięknie wyśpiewali i wyrecytowali słowa podziękowania i uznania dla codziennej trudnej pracy pedagogów.  Złożyli pracownikom i gościom  życzenia i wręczyli własnoręcznie wykonane piękne słodkie kwiaty.
    W części oficjalnej głos zabrała  Pani Dyrektor Aniela Dobosiewicz, która przybliżyła ideę święta. Serdeczne życzenia i podziękowania za trud i poświęcenie Pani Dyrektor  skierowała do wszystkich pracowników zespołu. Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom. Nagrody Dyrektora otrzymały w tym roku panie: Agnieszka Kubat, Ewa Foryś, Agnieszka Wójcik, Katarzyna Dobrowolska, zaś Panie Regina Sadlik i Anna Borowska-nagrody Wójta Gminy Jadów. W dalszej części spotkania głos zabrał Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka gratulując Pani Dyrektor uzyskania Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pan Wójt wręczając kwiaty na ręce p. Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom naszej placówki za dotychczasową pracę i złożył życzenia wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanych zadań.  Następnie głos zabrały Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Rudnik-Rutkowska oraz emerytowany dyrektor i nauczyciel p. Barbara Kołek kierując wiele serdecznych i miłych słów uznania, dziękując za zaangażowanie w pracę. Były kwiaty i życzenia  dla  dyrekcji, nauczycieli i pracowników. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom…”
      Taki tekst ślubowania wypowiedziały dzieci z klasy pierwszej na  jednej z piękniejszych uroczystości - przyjęcia w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoją wiedzę  i umiejętności podczas  przygotowanego występu. W obecności szacownych gości: Wójta Gminy Jadów Dariusza Kokoszki, Ks. Proboszcza Leszka Bińkowskiego, Pani Skarbnik Barbary Wójcik , Pani Dyrektor Anieli Dobosiewicz  i wychowawczyni Pani Anny Borowskiej nasi uczniowie złożyli ślubowanie, którego świadkiem była cała społeczność szkolna i wzruszeni rodzice. Na pamiątkę uroczystości pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, książki i słodycze. Słodkim zakończeniem był wspaniały tort przygotowany przez rodziców. 

biplog