logo klor bez tla

,

Rok szkolny 2014/2015

Koniec roku szkolnego
26 czerwca 2015
 
 
Wycieczka w góry
w dn. 31.05.2015 -  03.06.2015r.
 

 

 W dniach 31.05.2015 - 03.06.2015r. uczniowie szkoły podstawowej w Urlach byli na czterodniowej, planowanej już od jesieni, wycieczce w górach. W programie była wyprawa do Zakopanego, a tam dwugodzinne zabawy w Parku Wodnym, potem spacer Krupówkami – reprezentacyjną ulicąpołożoną w centrum miasta. Byliśmy także w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem i na największej skoczni narciarskiej w Polsce,usytuowanej na 120. metrze - Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza.  Byliśmy na szlakach górskich, m. in. na Gubałówce, skąd podziwialiśmy panoramę Zakopanego i całych polskich Tatr, a nawet ich słowackiej części.Niektórzy pierwszy raz jechali kolejką linową. W drodze powrotnej było zwiedzanie Krakowa.


 

GMINNY KONKURS  JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 5  edycja 1
21 maja  2015 r.
organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Urlach
I. CELE KONKURSU:
1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno - gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych szkół.
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Podniesienie samooceny uczniów
6. Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
  
II. TEMATYKA KONKURSU:
Gramatyka:
Zaimki osobowe : liczba pojedyncza i mnoga.
Przymiotniki dzierżawcze: liczba pojedyncza i mnoga
Czasowniki : to be, , can wszystkie formy i osoby.
Przyimki miejsca: in,  on,  under, behind.
Rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga.
Liczebniki 1-20.
Pytania ogólne i szczegółowe, krótkie odpowiedzi yes/no.
Słownictwo:
Zwierzęta dzikie
Nazwy pomieszczeń i mebli w domu.
Przedmioty, które posiadamy: zegarek, piórnik, komiks, deskorolka,  .
Kolory,  odzież i obuwie.
Nazwy krajów anglojęzycznych.
Funkcje językowe:
Określanie położenia przedmiotów i pomieszczeń.
Podawanie miejsca zamieszkania, pochodzenia ludzi i  dzikich zwierząt.
Określanie umiejętności i posiadania różnych przedmiotów.
Określanie ulubionych potraw, ubrań, zwierząt, przedmiotów. 
II. UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie klas IV –V szkół podstawowych Gminy Jadów.
IV. PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1. I etap - konkurs szkolny – odbywa się w poszczególnych szkołach i przeprowadzany jest według własnych regulaminów. Trzech uczniów – zwycięzców etapu szkolnego utworzy reprezentację szkoły do II etapu gminnego.
2. II etap - konkurs gminny – zostanie przeprowadzony w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Urlach 21 maja 2015 roku o godzinie 12: 00 według następującego regulaminu:
REGULAMIN II ETAPU - KONKURS GMINNY:
1. W konkursie gminnym uczestniczą uczniowie klas IV – V z poszczególnych szkół podstawowych Gminy Jadów, wyłonieni w I etapie – konkursów szkolnych (każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów).
2. Konkurs gminny będzie miał formę pisemną.
3. Konkurs gminny składał się będzie z jednej części  zawierającej 10 zadań sprawdzających 
czytanie ( 2 zadania), komunikację ( 2 zadania), słownictwo ( 3 zadania), gramatykę ( 3zadania).
Typy zadań:
a) prawda/ fałsz,
b) dopasowywanie części zdań,
c) uzupełnianie luk podanymi wyrazami,
d) układanie zdań w kolejności,
e) podpisywanie obrazków,
f) dopisywanie wyrazów do odpowiedniej listy,
g) tłumaczenie wyrazów polskich na język angielski,  
h) zakreślanie odpowiednich wyrazów.   
4. Prace pisemne oceni komisja powołana przez Dyrektora ZSP  w Urlach. Komisja dokona oceny prac zgodnie z opracowaną punktacja poszczególnych zadań.  Z przebiegu prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
5. Nagrody  otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w konkursie najwięcej punktów.
6. Finał konkursu - ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się 21 maja  2015 r. w ZSP w Urlach .
7. Zgłoszenia udziału uczniów (telefoniczne) przyjmowane będą do 19 maja 2015 r

KONKURS INFORMATYCZNY

dla klas IV - VI
Dnia 19 maja 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach odbył się Gminny Konkurs Informatyczny dla klas IV - VI. W Konkursie brało udział 10 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Jadów:

1.

Patryk

Gąsiorek

PSP Myszadła

2.

Łukasz

Napłoszek

PSP Myszadła

3.

Aleksandra

Krasieńko

PSP Myszadła

4.

Wiktoria

Mikulska

PSP Jadów

5.

Maja

Powierża

PSP Jadów

6.

Karolina

Tywońko

PSP Jadów

7.

Dorota

Kielak

PSP Szewnica

8.

Michał

Suchenek

PSP Szewnica

9.

Jakub

Rutkowski

ZSP Urle

10.

Mateusz

Śliwa

ZSP Urle

Wyniki:

I miejsce: Karolina Tywońko,
II miejsce: Dorota Kielak,
III miejsce: Wiktoria Mikulska.
Gratulujemy i zapraszamy za rok.
Konkurs  Wiedzy o Sporcie
dla uczniów szkół podstawowych
22 Kwietnia 2015 r.

Cele:

 • Popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie historii polskiego i międzynarodowego sportu,    osiągnięć polskich sportowców na arenie międzynarodowej,
 • Integracja środowiska dziecięcego poprzez wspólną zabawę, rywalizację sportową,
 • Zdiagnozowanie stanu wiedzy o sporcie wśród uczniów szkół podstawowych
 • Wyłonienie najlepszych uczniów.
 • Propagowanie wiedzy z dwóch wielkich wydarzeń sportowych 

regulamin i karta zgłoszenia

GMINNY KONKURS
PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY
DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 6 
edycja II
23 kwietnia 2015 roku

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów;
 • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu;
 • wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • uświadomienie uczniom konieczności ochrony przyrody;
 • uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka;
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji. 

tematyka i regulamin

Sukces naszych recytatorów !

11 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie odbyły się
gminne eliminacje do 38 Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". W konkursowych zmaganiach udział wzięło 35 uczniów ze szkół podstawowych w Nowinkach, Jadowie, Myszadłach , Szewnicy i Urlach oraz 2 uczniów z jadowskiego gimnazjum. Recytacje oceniała komisja w składzie: Grzegorz Emanuel - przewodniczący komisji, Elżbieta Gałązka, Piotr Kotnowski i Mariusz Kubat.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja zakwalifikowała do etapu powiatowego:  w kategorii klas 0 - III:
Szymona Kowalczyka  i Franciszka Mikulskiego , uczniów kl. III ZSP w Urlach .
W kategorii klas IV – VI: Joannę Fiszer (PSP Myszadła) i Katarzynę Suchocką (PSP Jadów), zaś w kategorii gimnazjum - Dominika Sadowskiego. Ponadto jury przyznało:

wyróżnienia  dla kl. 0: Anna Suchenek (PSP Szewnica), Alicja Lipińska (PSP Szewnica) i Amelia Szcześnik (PSP Myszadła)
klasy I :
1 miejsce: Dominik Ziółkowski (ZSP Urle),
2 miejsce: Aleksandra Suchocka (PSP Jadów)
3 miejsce: Weronika Piórkowska (ZSP Urle).
klasy II :
1 miejsce: Igor Bieniek (PSP Jadów)
2 miejsce: Julia Giza (PSP Nowinki)
klasy III :
1 miejsce Michał Siuchta (PSP Jadów)
klasy IV :
1 miejsce ex aequo: Weronika Penkul (ZSP Urle) i Natalia Dziąg (PSP Szewnica)
2 miejsce: Zuzanna Staniszewska (PSP Jadów).
Nagrody wręczył Wójt Gminy Jadów p. Dariusz Kokoszka oraz Przewodnicząca Rady Gminy p.Jadwiga Grabska.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym a szczególnie uczniom naszej szkoły! Życzymy powodzenia na etapie powiatowym!
Zdjęcia na stronie internetowej http://www.gokjadow.pl

biplog

  18 Logo programu

 

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1

 

 

 • 19.jpg
 • ala_milczarek_dyplom.jpg
 • biblio.jpg
 • Bohateron-dyplom-urszula-nieborek-1.jpg
 • Bohateron-dyplom-zespol-szkolno-przedszkolny-w-urlach-1.jpg
 • dypl996.jpg
 • dypl997.jpg
 • dypl997a.jpg
 • dypl998.jpg
 • dypl999.JPG
 • dypl9996.jpg
 • dypl9998.jpg
 • dypl9999.jpg
 • dyplom.png
 • dyplom_rudnik_j.-1.jpg
 • dyplom_sport_2.jpg
 • dyplom_sport_14.jpg
 • dyplom_sport_21.jpg
 • filip_rudnik_dyplom.jpg
 • pamieta.jpg