logo klor bez tla

,

Skład Rady Pedagogicznej  roku szkolnym 2022/2023:

Aniela Dobosiewicz
dyrektor szkoły
Anna Borowska
wicedyrektor, biblioteka
Justyna Kamińska
wychowawca kl. I, edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, oligofrenopedagogika
Ewa Foryś 
geografia, chemia, język angielski
Katarzyna Dobrowolska  
wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagogika
Jadwiga Ołdak
religia
Agnieszka Śliwoska
muzyka, plastyka
Łukasz Rudnik
wychowawca kl. V, wychowanie fizyczne
Agnieszka Wójcik
edukacja wczesnoszkolna
Urszula Nieborek
wychowawca kl. VIII, edukacja wczesnoszkolna, historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika
Agnieszka Kubat  matematyka, informatyka
Izabela Lewandowska
pedagog szkolny
Małgorzata Roguska
język polski
Sylwia Miszczuk
wychowawca kl VI, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Agnieszka Suchocka
fizyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel wspomagający
Ewa Voellnagel-Kasiak
język niemiecki
Anna Brzostek
psycholog
Barbara Cyrych
wychowawca kl. II, oligofrenopedagogika
Izabela Zyśk
wychowawca kl. VII, język angielski
Maria Wiśniewska
wychowawca kl. IV, nauczyciel wspomagający
Milena Piotrowska-Zacheja
wychowawca grupy przedszkolnej
Marzena Leontiew
nauczyciel wspomagający
Elwira Gierak technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający
Elżbieta Gąsior wychowawca kl. III
Katarzyna Mucińska wychowawca grupy przedszkolnej
Patrycja Nowotka wychowawca grupy przedszkolnej
Joanna Powierża wychowawca grupy przedszkolnej
Agnieszka Rozpara wychowawca grupy przedszkolnej
Magdalena Uścińska wychowawca grupy przedszkolnej
Magdalena Zaklika wychowawca grupy przedszkolnej
Emilia Rodźko
wychowawca grupy przedszkolnej
Elżbieta Oleksiak 
logopeda
 

biplog