Zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV- VIII
 
Uprzejmie informuję, że od 2 września do 22 grudnia br. prowadzone będą w szkole dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV -VIII z jęz. polskiego, jęz. angielskiego i matematyki - 15 godz. dla każdego ucznia, 1 godz. tygodniowo. Prosimy rodziców o jak najszybsze zapisywanie dzieci na w/w zajęcia w sekretariacie szkoły.
Deklaracja znajduje się tu. 
 
Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w w/w zajęciach.
                                                                                                                                           
                                                                                                                             Dyrektor 
                                                                                                                             Aniela Dobosiewicz