,
Do Nowego Roku zostało dni... 64

Dzisiaj 1

Razem 150126

Skład Rady Pedagogicznej  roku szkolnym 2021/2022:

Aniela Dobosiewicz
dyrektor szkoły, język polski
Anna Borowska
wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo
Justyna Kamińska
  
wychowawca kl. II, edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, oligofrenopedagogika
Agnieszka Kubat   
matematyka, informatyka
Ewa Foryś 
wychowawca kl VIIIb, geografia, chemia, język angielski
Katarzyna Dobrowolska  
wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagogika
Jadwiga Ołdak
religia
Janusz Ojdana
wychowawca kl. V, język polski, historia, zajęcia techniczne, świetlica
Anna Skorupska
religia
Łukasz Rudnik
wychowawca kl. VIIIa, wychowanie fizyczne
Anna Penkul
wychowawca grupy przedszkolnej, logopeda
Agnieszka Wójcik
wychowawca kl I, edukacja wczesnoszkolna
Urszula Nieborek
wychowawca kl. VI, nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, oligofrenopedagogika
Izabela Lewandowska
pedagog
Małgorzata Roguska
wychowawca kl. VII, język polski
Sylwia Miszczuk
wychowawca kl IV, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Agnieszka Suchocka
fizyka, matematyka
Agnieszka Cwalina
język niemiecki
Iga Sobolewska-Nadaj
psycholog
Barbara Cyrych
wychowawca kl. III, oligofrenopedagogika
Izabela Zyśk
język angielski
Maria Mazur
nauczyciel wspomagający
Milena Piotrowska-Zacheja
wychowawca grupy przedszkolnej
Marzena Leontiew
nauczyciel wspomagający
Danuta Tabor
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Mirosław Roguszewski
edukacja dla bezpieczeństwa
Emilia Rodźko
wychowawca grupy przedszkolnej