,

Dzisiaj 31

Razem 139710

Skład Rady Pedagogicznej  roku szkolnym 2020/2021:

Aniela Dobosiewicz
dyrektor szkoły, język polski
Anna Borowska
wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo
Justyna Kamińska
  
wychowawca kl. I, edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, oligofrenopedagogika
Agnieszka Kubat   
wychowawca kl. VIII, matematyka, informatyka
Ewa Foryś 
wychowawca kl VIIb, geografia, chemia, język angielski
Katarzyna Dobrowolska  
wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagogika
Izabela Ojdana
edukacja wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna
Janusz Ojdana
wychowawca kl. IV, język polski, historia, zajęcia techniczne, świetlica
Anna Skorupska
religia, muzyka
Łukasz Rudnik
wychowawca kl. VIIa, wychowanie fizyczne
Anna Penkul
wychowawca grupy przedszkolnej, logopeda
Agnieszka Wójcik
wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna
Urszula Nieborek
wychowawca kl. V, nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, plastyka, oligofrenopedagogika
Izabela Lewandowska
pedagog
Małgorzata Roguska
wychowawca kl. VI, język polski
Sylwia Miszczuk
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Agnieszka Suchocka
fizyka
Tomasz Pienicki
język niemiecki
Anna Brzostek
wychowawca kl. III, psycholog
Barbara Cyrych
wychowawca kl. II, oligofrenopedagogika
Izabela Zyśk
język angielski
Katarzyna Kalbarczyk
matematyka
Maria Mazur
nauczyciel wspomagający
Magdalena Zaklika
wychowawca grupy przedszkolnej
Marzena Leontiew
nauczyciel wspomagający
Danuta Tabor
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Mirosław Roguszewski
edukacja dla bezpieczeństwa
Emilia Rodźko
wychowawca grupy przedszkolnej