logo klor bez tla

,

Skład Rady Pedagogicznej  roku szkolnym 2022/2023:

Aniela Dobosiewicz
dyrektor szkoły, język polski
Anna Borowska
wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, bibliotekoznawstwo
Justyna Kamińska
wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, oligofrenopedagogika
Agnieszka Kubat   
matematyka, informatyka
Ewa Foryś 
geografia, chemia, język angielski
Katarzyna Dobrowolska  
wychowawca grupy przedszkolnej, edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagogika
Jadwiga Ołdak
religia
Agnieszka Śliwoska
muzyka, plastyka
Łukasz Rudnik
wychowawca kl. IV, wychowanie fizyczne
Agnieszka Wójcik
wychowawca kl II, edukacja wczesnoszkolna
Urszula Nieborek
wychowawca kl. VII, nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna, historia, oligofrenopedagogika
Izabela Lewandowska
pedagog
Małgorzata Roguska
wychowawca kl. VIII, język polski
Sylwia Miszczuk
wychowawca kl V, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Agnieszka Suchocka
fizyka, matematyka, nauczyciel wspomagający
Agnieszka Cwalina
język niemiecki
Anna Brzostek
psycholog
Barbara Cyrych
wychowawca kl. I, oligofrenopedagogika
Izabela Zyśk
wychowawca kl. VI, język angielski
Maria Wiśniewska
nauczyciel wspomagający
Milena Piotrowska-Zacheja
wychowawca grupy przedszkolnej
Marzena Leontiew
nauczyciel wspomagający
Elwira Gierak nauczyciel wspomagający
Danuta Tabor
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia techniczne
Mirosław Roguszewski
edukacja dla bezpieczeństwa
Aneta Winczewska wychowawca grupy przedszkolnej
Emilia Rodźko
wychowawca grupy przedszkolnej