,
Do Nowego Roku zostało dni... 64

Dzisiaj 1

Razem 150126

Samorząd Uczniowski

Życzenia …
kwiat.pngZ okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej mamy zaszczyt złożyć serdeczne życzenia.
W imieniu społeczności uczniowskiej pragniemy wyrazić wdzięczność Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Wychowawcom i Nauczycielom, Pani Pedagog, Pani Psycholog, Pracownikom Administracji i Obsługi za Waszą cierpliwość i wytrwałość. Jesteście naszymi przewodnikami w odkrywaniu talentów, pozwalacie rozwijać nasze pasje, wspieracie nas w zdobywaniu wiedzy i stawiacie wymagania.
Tak jak Janusz Korczak – uczycie nas tolerancji, szanujecie nasze prawa do tajemnicy, do radości i do wyrażania własnych myśli i uczuć.
Życzymy Wam, aby wasza praca była źródłem dumy, radości z poczucia dobrze spełnionej misji. Niech Wam nie zabraknie zdrowia, pogody ducha, twórczej pasji a podejmowany trud niech będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Samorząd Szkolny
 
linia1
Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego !!!
Dnia 20. 09. 2021r. odbyły się demokratyczne wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły oraz wybory opiekuna SU. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie z klas IV – VIII, mogli wybierać spośród 17 kandydatów.
Rozdano 89 kart do głosowania.
Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos ( na kandydata spośród uczniów i jeden głos na opiekuna SU – kandydata spośród nauczycieli) na specjalnie wydrukowanych kartach.
Komisja wyborcza po podliczeniu głosów przedstawiła wyniki i …  wszystko stało się jasne! 
Skład zarządu Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodnicząca – Klaudia Miszczuk kl.VIIIa
Z-pca przewodniczącej – Łucja Birek kl.VIIIa
Skarbnik –  Julia Krasuska  kl.VI
Gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej!
                                                 Małgorzata Roguska – opiekun SU

Samorząd Uczniowski