logo klor bez tla

,

Stołówka

OBIADY SZKOLNE - STYCZEŃ 2023r.

21 dni x 6zł = 126zł

Płatność za styczeń do 5 stycznia 2023r. Brak terminowej wpłaty za dany miesiąc skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłku.

Opłatę za obiady w szkole dokonujemy u Intendenta w sekretariacie.

OBIADY SZKOLNE - LISTOPAD 2022r.

20 dni x 4zł = 80zł

Płatność za listopad do 28 października 2022r. Brak terminowej wpłaty za dany miesiąc skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłku.

Opłatę za obiady w szkole dokonujemy u Intendenta w sekretariacie.

OBIADY SZKOLNE - PAŹDZIERNIK 2022r.

18 dni x 4zł = 72zł

Płatność za październik do 30 września 2022r. Brak terminowej wpłaty za dany miesiąc skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłku.

Opłatę za obiady w szkole dokonujemy u Intendenta w sekretariacie.

Zapisy na obiady szkolne w roku szkolnym 2022/2023 do 7 września 2022r.

Należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i złożyć w sekretariacie szkoły.

Karta obiadowa do pobrania lub dostępna w sekretariacie.

 

OBIADY SZKOLNE - WRZESIEŃ 2022r.

15 dni x 4zł = 60zł

Płatność za wrzesień najpóźniej do 12 września 2022r. Brak terminowej wpłaty za dany miesiąc skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłku.

Stołówka dla szkoły będzie czynna od 12 września.

stołówka informacje