Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Urlach

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023,

które odbędzie się 1 września 2022r. o godz. 9.00.

                       Harmonogram dowozów na czwartek (02.09) i piątek (03.09)

7.05      Dębe Duże
7.10      Iły (przy ul. Kuropatwy 29)
7.13      Strachów (przy ul. Nadliwie20)
7.15      Strachów (przy 23A)
7.16      Strachów (przy nr 43)
7.19      Kukawki 1 (skrzyżowanie)
7.20      Kukawki 2 (Dom weselny)
7.21      Kukawki 3 (Kościół)
7.23      Adampol 1 (przy nr 70)
7.25      Adampol 2 (przy nr 12A)
7.26      Urle Szkoła
7.40      Jadów Szkoła
7.42      Nowy Jadów
7.45      Borzymy
7.49      Urle Szkoła

Odwozy (2.09 i 3.09)

14.45      po 7 lekcjach
15.40      po 8 lekcjach

                                 Rozpoczęcie roku szkolnego - harmonogram dowozów

7.50      Jadów Szkoła (parking)
8.05      Dębe Duże
8.10      Iły (przy ul. Kuropatwy 29)
8.13      Strachów (przy ul. Nadliwie20)
8.15      Strachów (przy 23A)
8.16      Strachów (przy nr 43)
8.19      Kukawki 1 (skrzyżowanie)
8.20      Kukawki 2 (Dom weselny)
8.21      Kukawki 3 (Kościół)
8.23      Adampol 1 (przy nr 70)
8.25      Adampol 2 (przy nr 12A)
8.26      Urle Szkoła

Odwóz po Rozpoczęciu roku szkolnego - ok. godz. 10.00.

Msza Św. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach o godz. 8.00

Rozpoczęcie zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Urlach 

 
       Zajęcia dla przedszkolaków w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynają się 1 września 2021r. 
Przedszkole pracuje od godz. 7.00 do godz. 17.00
Dzieci rozpoczynają i kończą zajęcia zgodnie z czasem pobytu zadeklarowanym przez rodziców.
Nie ma oficjalnego, wspólnego rozpoczęcia zajęć.  
        Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane w wiadomościach mailowych na adresy  wpisane przez rodziców w kartach zgłoszenia. Wyprawka dla przedszkolaków zostanie zakupiona ze środków przekazanych na konto Rady Rodziców. 
 
                                                                                                                   Dyrektor 
                                                                                                             Aniela Dobosiewicz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach 2 września o godz. 8.30

Inauguracja roku szkolnego

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Urlach
odbędzie się 3 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00.
 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolu Samorządowym w Urlach
rozpoczynamy od 3 września 2018 r.
Przedszkole pracuje od godz. 7.30 do 16.30 . 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Przedszkole - piątek, 1 września 2017 r. o godz. 7.30,

Szkoła Podstawowa - poniedziałek, 4 września, godz. 9.00


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Urlach
czwartek, 1 czerwca 2016 r. 
Godz. 8.00 - Msza św. w koszkole,
godz. 9.00 - uroczystość w szkole.
 
 
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Urlach
        Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  nauczyciela wychowania fizycznego została wybrana kandydatura Pana Łukasza Rudnika.
Uzasadnienie:
Kandydat spełniał wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko i uzyskał największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wykazał się wymaganą wiedzą merytoryczną  w zakresie zadań związanych z pracą w szkole na  stanowisku nauczyciela .
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach
 Aniela Dobosiewicz

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Urlach ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

   1. nauczyciel wychowania fizycznego – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
   2. psycholog – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
I. Wymagania niezbędne:
   1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
   2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   4. Obywatelstwo Polskie.
   5. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania podstawowe:
   1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji
   2. Otwartość na nowatorskie, niestandardowe metody pracy z dziećmi
   3. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, inicjatywa, umiejętności organizacyjne
III. Mile widziane:
   1. Umiejętność obsługi komputera.
   2. Zainteresowania i umiejętności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.
   3. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Wymagane dokumenty:
   1. List motywacyjny lub podanie o zatrudnienie oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
   2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
   4. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
   5. Kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
   6. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie.
   7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
   8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00 pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Ulm Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 256754915. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przekazana kandydatom i umieszczona na stronie internetowej szkoły www.spurle.pl.

                                                                                                 Dyrektor ZSP w Urlach 
                                                                                                      Aniela Dobosiewicz