,
 
 
Plan zajęć dla każdego ucznia jest dostępny
w dzienniku elektronicznym: https://portal.librus.pl/szkola 
 
 

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Kl. 4

Kl. 5

Kl. 6a

Kl. 6b

Kl. 7

Ś

B

 
 

Pon

1

religia

zajęcia

zajęcia

z. z wych

j. angielski

zaj. z wych.

matematyka

j.  polski

 

2

zaj.komp

religia

zajęcia

j. ang

wych. fiz.

j.  polski

muzyka

muzyka

AB

 

3

zajęcia

zajęcia

zajęcia

wych. fiz.

matematyka

j.  polski

religia

chemia

 

4

zajęcia

zajęcia

zajęcia

informat

geografia

zaj. techn.

j.  polski

wych. fiz.

 

5

Zaj wyr.

Zaj wyr.

Zaj wyr.

matemat

j.  polski

w. fiz/j. ang.

j. ang/ w. fiz

matematyka

JO

 

6

matemat

j. ang/ w. fiz

w. fiz/j. ang.

biologia  

JO

 

7

wych. fiz.

fizyka

JO

 

8

JO

 

9

JO

 

Wt

1

zajęcia

zajęcia

j. ang.

muzyka

muzyka

j.  polski

matematyka

historia

 

2

zajęcia

j. ang.

zajęcia

religia

j.  polski

matematyka

historia

wych. fiz.

AB

 

3

zajęcia

zajęcia

zajęcia

j.  polski

historia

matem II

wych. fiz.

J. NIEM

 

4

religia

zajęcia

zajęcia

j.  polski

wych. fiz.

historia

geografia

Matemat II

 

5

j. ang.

zajęcia

zajęcia

wych. fiz.

zaj. techn.

religia

j.  polski

geografia

 

6

wych. fiz.

biologia  

j. angielski

JO

AB

 

7

wych. fiz.

religia

JO

 

8

JO

 

9

JO

 

Śr

1

zajęcia

religia

zajęcia

matemat

matematyka

plastyka

j.  polski

j. angielski

AB

 

2

zajęcia

zajęcia

zajęcia

j. ang

wych. fiz.

matematyka

j.  polski

fizyka

 

3

zajęcia

zajęcia

zajęcia

wych. fiz.

j. angielski

j.  polski

zaj. tech.

matematyka

 

4

zajęcia

zajęcia

zajęcia

wych. fiz.

j.  polski

j. ang / infor

infor/j. ang.

historia

 

5

zajęcia

zajęcia

zajęcia

j.  polski

historia

j. ang / infor

infor/j. ang.

wych. fiz.

 

6

przyroda

Informat

geografia

wych. fiz.

j.  polski

JO

 

7

wych. fiz.

j.ang II

matematyka

JO

 

8

wych. fiz.

zaj. z wych.

JO

 

9

JO

 

Czw

1

zajęcia

j. ang.

zaj.komp.

plastyka

plastyka

religia

j.  polski

biologia  

 

2

zajęcia

zajęcia

j. ang.

j.  polski

religia

muzyka

matematyka

wych. fiz.

 

3

zajęcia

zajęcia

zajęcia

j. ang

j.  polski

wych. fiz.

religia

matematyka

 

4

zajęcia

zajęcia

zajęcia

religia

j.  polski

w. fiz /j ang.

j. ang./w. fiz

zaj. komp.

 

5

j. ang.

zajęcia

religia

historia

matematyka

j. ang./w. fiz

w. fiz /j. ang

j.  polski

 

6

przyroda

wych. fiz.

matematyka

geografia

JO

 

7

wdż

J. NIEM

JO

 

8

JO

 

9

JO

 

Pt

1

zajęcia

zajęcia

religia

matemat

j.  polski II

matematyka

plastyka

plastyka

 

2

zajęcia

zajęcia

zajęcia

matemat

matematyka

j.  polski

zaj. z wych.

religia

 

3

zajęcia

zaj.komp

zajęcia

j. polski

religia

wych. fiz.

historia

chemia

AB

 

4

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zaj. techn

zaj. z wych

wych. fiz

matematyka

j. angielski

 

5

wdż

biologia

historia

j.  polski

AD

 

6

j. angielski

biologia

j.  polski

AD

 

7

dor. zawod.

AD

 

8

AD

 

9

AD

 

24

24

24

28

28

36

27

36

23

5