Prezentacja Kandydatów na Patrona Szkoły
Jan Paweł II - papież JPII
Janusz Korczak Korczak
Stefan Wyszyński - kardynał Wyszyński