Innowacja organizacyjno-metodyczna   „Nie ma dzieci są ludzie”
                                     Nasz patron Janusz Korczak zawsze powtarzał, że MARZENIA są programem życia. Jednym z naszych marzeń jest , aby wszystkie dzieci kochały szkołę…, aby czuły się w niej dobrze,… aby realizowały swoje pasje i marzenia.
Od września realizowana jest w naszej szkole innowacja organizacyjno-metodyczna „Nie ma dzieci są ludzie”, która ma pomóc uczniom  zdobywać wiedzę oraz kompetencje kluczowe w miłej, spokojnej, radosnej atmosferze. Szkoła ma się stać miejscem bez stresu, ale z wymaganiami „szytymi na miarę” i rzeczowo określonymi; bez cyfrowych ocen bieżących, ale z jasną informacją, co już uczeń umie, a nad czym musi jeszcze popracować. 
W związku z tym wprowadziliśmy następujące zmiany:
  • uczniowie w salach lekcyjnych pracują w zespołach, w różnych konfiguracjach ustawienia stolików czy  bez stolików tak, by mogli realizując zadania edukacyjne współpracować ze sobą, pomagać innym; często lekcje odbywają się poza salą lekcyjną,
  • większość zadań wykonywanych jest poprzez aktywizujące metody i formy pracy, takie jak: burza mózgów, śnieżna kula, cykl KOLBA, metoda projektu, eksperyment, itp;
  •  wprowadzony został OK zeszyt, w którym uczniowie samodzielnie spisują informacje z danych lekcji według własnego pomysłu, który nie jest oceniany negatywnie. Mogą to być notatki, rysunki, myśli, wykresy, zadania, itp.  wykonane według klucza ucznia, zgodnie z jego pomysłem i kreatywnością. OK zeszyt ma stanowić pomoc w nauce oraz podczas sprawdzianów i kartkówek;
  • podczas lekcji używany jest Metodnik lub inna forma sygnalizowania przez ucznia następujących komunikatów: kolor zielony – świetnie sobie radzę, kolor żółty – mam pewne wątpliwości, kolor czerwony – nic nie rozumiem, proszę o pomoc. Taka forma komunikacji niewerbalnej daje możliwość szybkiego zorientowania się nauczyciela jak przebiega proces rozumienia i uczenia się uczniów – całej klasy w tym samym czasie. Znaczenie każdego koloru może być modyfikowane w zależności od etapu edukacyjnego, ale musi być takie samo podczas każdej lekcji;
  • prace uczniów sprawdzane są zielonym długopisem. Zaznaczane są rzeczy prawidłowo wykonane. Praca na zasobach, a nie na deficytach. Uczeń ma wówczas szansę na zobaczenie tego co już umie, co z psychologicznego punktu widzenia jest kluczowe dla motywacji do nauki. Chcę się uczyć! Lubię się uczyć! Mój wysiłek jest widoczny i doceniony!
  • pomiar dydaktyczny w postaci sprawdzianów, kartkówek, testów został ograniczony do koniecznego minimum;
  • prace domowe  zadawane są tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych, np. wykonanie części pracy związanej z realizacją projektów czy przygotowanie materiałów do realizacji tematu, itp. Praca domowa ma dłuższy termin na wykonanie. Nie jest zadawana na weekend.  Każdy uczeń, jeśli chce, może wykonywać prace dla chętnych.
  • zebrania z Rodzicami zostały zastąpione spotkaniami trójstronnymi, tak zwanymi RUN-ami (RODZIC-UCZEŃ-NAUCZYCIEL). 
  • Jesteśmy szkołą bez dzwonków. Obserwując zmieniający się świat, a co za tym idzie również zmieniające się potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli oraz rodziców wobec szkoły wprowadzamy innowację „Szkoła BEZ dzwonków”. Ten pozornie mały krok - szkoła wolna od hałaśliwych, wywołujących napięcie oraz stres dzwonków – jest początkiem dużych zmian w naszej szkole, ma pomóc przede naszym uczniom w dobrym przeżyciu dnia w szkole. W miłej, spokojnej, radosnej atmosferze  BEZ – Bieganiny, Ekscesów, Złości. Nauczyciele oraz uczniowie pilnują punktualnego przestrzegania wychodzenia na przerwy oraz na lekcje.  Przemieszczanie się po szkole odbywa się w miłej i życzliwej atmosferze. Wygaszanie negatywnych emocji związanym ze stresem wywoływanym dźwiękiem dzwonka szkolnego wspomaga wszechstronny rozwoju ucznia.                                                                                                             

Mamy nadzieję, że innowacje które wprowadziliśmy przyczynią się do lepszego odbioru szkoły jako instytucji. Zachęcą dzieci do podejmowania wysiłku intelektualnego, rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Chcemy, aby szkoła była miejscem przyjaznym, do którego przychodzi się  z radością, gdzie nie ma rutyny, a ewentualna nuda jest początkiem wielkich odkryć.

Pragniemy wychowywać i kształcić dobrych, kreatywnych, mądrych, szczęśliwych, spełnionych ludzi.

ZSP Urle 8

biplog

  

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1