SPOTKANIE RUN ZAMIAST ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W naszej szkole organizujemy indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami i uczniami. Podczas takiego spotkania nauczyciel omawia z uczniem jego sukcesy oraz ewentualne trudności. Przedstawia świat dziecka w kontekście życia szkolnego i klasowego. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami wypracowuje kolejne kroki, które mają wspierać ucznia i jego rodziców w procesie uczenia się.  Spotkania mają charakter dialogu między wychowawcą, rodzicem i uczniem. Ich celem jest wypracowanie najskuteczniejszych strategii uczenia się dla każdego ucznia.
run.jpg

biplog

  

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1