Dzień otwarty dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych uczniów na Dzień Otwarty.
W środę 23 listopada, między godziną 17.00 a 18.30 istnieje możliwość spotkania i rozmowy z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi Państwa dzieci.

11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno wychowawczychpng

Zebranie z Rodzicami

W dniu 28 listopada 2018 r. (środa) odbędzie się zebranie z Rodzicami.
O godz. 17.00 - spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Tłuszczu na temat "Niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka" (sala komputerowa).
Potem spotkania z wychowawcami.
16 czerwca 2018 roku
będziemy obchodzić 100-lecie Szkoły w Urlach

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA

Termin

Działania

25 X 2017

wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia,

powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole imienia

od 28 XI 2017

stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia,

prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona

3 XI 2017

zapoznanie uczniów z Procedurą Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Urlach (na apelu w szkole)

do 15 XI 2017

przeprowadzenie godzin z wychowawcą / lekcji języka polskiego „W poszukiwaniu autorytetów – kto powinien zostać patronem naszej szkoły?”

10 XI 2017

poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia

do 13 XI 2017

powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej

15 XI 2017

zapoznanie rodziców z Procedurą Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Urlach (na zebraniu w szkole),

zgłaszanie kandydatów na patrona przez rodziców,

zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły przez nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, rodziców i uczniów

do 17 XI 2017

ogłoszenie przez Komisję Wyborczą najczęściej powtarzających się kandydatur – utworzenie listy składającej się z trzech kandydatów

od 17 XI 

do 15 XII 2017

poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie informacji na temat kandydatów, gromadzenie przez uczniów w portfoliach materiałów poświęconych kandydatom na patrona

od 15 XII 2017

do 11 I 2018

przygotowanie wystaw poświęconych trzem kandydatom,

zaprezentowanie kandydatów społeczności szkolnej

11 I 2018

ogólnoszkolne referendum związane z wyborem patrona

12 I 2018

posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zatwierdzające kandydata na patrona

15 I 2018

złożenie wspólnego – RP, RR, SU wniosku do Rady Gminy o nadanie szkole imienia

od 16 I 2018

przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia:

wydanie jednodniówki poświęconej postaci patrona,

przygotowanie wystawy poświęconej patronowi,

zorganizowanie wycieczki śladami patrona,

zorganizowanie konkursu na logo szkoły,

zorganizowanie konkursów związanych z patronem

16 VI 2018

Uroczyste nadanie szkole imienia

 

Komisja wyborcza:
 
1. Anna Borowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
2. Justyna Błogowska - przedstawiciel Rady Rodziców
3. Szymon Kowalczyk - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Zebranie Rodziców

Zapraszamy na zebranie Rodziców

dnia 15 listopada 2017 r. o godz. 17.00

w Szkole Podstawowej w Urlach.


 

 Patron według Słownika Jęzka Polskiego oznacza

"zasłużoną i zwykle nieżyjącą już osobę, której imię nadawane jest jakiejś instytucji lub jakiemuś miejscu, 
osobę świętą lub bóstwo opiekuńcze, któremu oddano w opiekę jakiś kraj, obiekt, osobę lub grupę, 
świętego, którego imię nadawane jest przy chrzcie,
osobę lub instytucję opiekującą się kimś lub czymś, 
prawnika sprawującego bezpośrednią opiekę nad pracą aplikanta, 
w starożytnym Rzymie: patrycjusza sprawującego opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami lub klientami".

Poprzez nadanie imienia szkoła

• zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
• buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
• promuje postać patrona,
• pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, 
• tworzy własny ceremoniał.

 W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy prace nad nadaniem naszej szkole imienia.

Ogłoszenie
 

Zebranie rodzicielskie w Szkole Podstawowej w Urlach

odbędzie się w środę 19 listopada 2014 roku o godz. 17.

Zapraszamy!


 

OGŁOSZENIE
10 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów kl. I-VI.
W tym dniu dzieci, kóre przyjdą do szkoły mają zapewnioną opiekę
zgodnie z planem lekcji.

biplog

  18 Logo programu

 

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1

 

 

 • 19.jpg
 • ala_milczarek_dyplom.jpg
 • biblio.jpg
 • Bohateron-dyplom-urszula-nieborek-1.jpg
 • Bohateron-dyplom-zespol-szkolno-przedszkolny-w-urlach-1.jpg
 • dypl996.jpg
 • dypl997.jpg
 • dypl997a.jpg
 • dypl998.jpg
 • dypl999.JPG
 • dypl9996.jpg
 • dypl9998.jpg
 • dypl9999.jpg
 • dyplom.png
 • dyplom_rudnik_j.-1.jpg
 • dyplom_sport_2.jpg
 • dyplom_sport_14.jpg
 • dyplom_sport_21.jpg
 • filip_rudnik_dyplom.jpg
 • pamieta.jpg