logo klor bez tla

,
OGŁOSZENIE
10 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów kl. I-VI.
W tym dniu dzieci, kóre przyjdą do szkoły mają zapewnioną opiekę
zgodnie z planem lekcji.