logo klor bez tla

,
Drugi Próbny Egzamin Ósmoklasisty
w naszej szkole 22 - 24 marca 2023 r.
  1. Próbny egzamin ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności oraz sposobów ich rozwiązywania. Procedury znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  2. Czas trwania egzaminu:
   • 120 minut – egzamin z języka polskiego (22 marca),
   • 100 minut – egzamin z matematyki (23 marca),
   • 90 minut – egzamin z języka angielskiego (24 marca).

biplog

  

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1