Patron według Słownika Jęzka Polskiego oznacza

"zasłużoną i zwykle nieżyjącą już osobę, której imię nadawane jest jakiejś instytucji lub jakiemuś miejscu, 
osobę świętą lub bóstwo opiekuńcze, któremu oddano w opiekę jakiś kraj, obiekt, osobę lub grupę, 
świętego, którego imię nadawane jest przy chrzcie,
osobę lub instytucję opiekującą się kimś lub czymś, 
prawnika sprawującego bezpośrednią opiekę nad pracą aplikanta, 
w starożytnym Rzymie: patrycjusza sprawującego opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami lub klientami".

Poprzez nadanie imienia szkoła

• zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
• buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
• promuje postać patrona,
• pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, 
• tworzy własny ceremoniał.

 W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy prace nad nadaniem naszej szkole imienia.