Patron według Słownika Jęzka Polskiego oznacza

"zasłużoną i zwykle nieżyjącą już osobę, której imię nadawane jest jakiejś instytucji lub jakiemuś miejscu, 
osobę świętą lub bóstwo opiekuńcze, któremu oddano w opiekę jakiś kraj, obiekt, osobę lub grupę, 
świętego, którego imię nadawane jest przy chrzcie,
osobę lub instytucję opiekującą się kimś lub czymś, 
prawnika sprawującego bezpośrednią opiekę nad pracą aplikanta, 
w starożytnym Rzymie: patrycjusza sprawującego opiekę nad wyzwolonymi niewolnikami lub klientami".

Poprzez nadanie imienia szkoła

• zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
• buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
• promuje postać patrona,
• pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, 
• tworzy własny ceremoniał.

 W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy prace nad nadaniem naszej szkole imienia.

biplog

  18 Logo programu

 

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1

 

 

 • 19.jpg
 • ala_milczarek_dyplom.jpg
 • biblio.jpg
 • Bohateron-dyplom-urszula-nieborek-1.jpg
 • Bohateron-dyplom-zespol-szkolno-przedszkolny-w-urlach-1.jpg
 • dypl996.jpg
 • dypl997.jpg
 • dypl997a.jpg
 • dypl998.jpg
 • dypl999.JPG
 • dypl9996.jpg
 • dypl9998.jpg
 • dypl9999.jpg
 • dyplom.png
 • dyplom_rudnik_j.-1.jpg
 • dyplom_sport_2.jpg
 • dyplom_sport_14.jpg
 • dyplom_sport_21.jpg
 • filip_rudnik_dyplom.jpg
 • pamieta.jpg