logo klor bez tla

,
Powrót do nauczania stacjonarnego.
10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej prosimy Rodziców i Uczniów o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie szkoły. Zachęcamy do:
  • przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów
    i zakazów; (komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej).
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych;
  • zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych;
  • obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu,
    a uczniowie powinni ten obowiązek respektować.
Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D2021086.pdf
Przypominam również o możliwości zaszczepienia dzieci i młodzieży od 5 roku życia. W przypadku  pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie,
na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989 
Od 10.01.22 r. świetlica funkcjonuje zgodnie z wcześniejszym planem.
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I okres – 20.01.2022 r.
Zebrania dla Rodziców odbędą się  26.01.2022 r.     
- kl. I-III godz.17.00                                                                            
- kl. IV- VIII godz.18.00
Ferie zimowe  31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 

Dyrektor
Aniela Dobosiewicz

  

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1