,
Do Nowego Roku zostało dni... 64

Dzisiaj 6

Razem 150131

Uwaga!
Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora  z dnia 29 września 2017 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek,
2 maja 2018 r. - środa,
4 maja 2018 r. - piątek,
1 czerwca 2018r. - piątek.
Ustawowo wolnymi od pracy są dni: 1 maja i 3 maja 2018 r.
Przedszkole pełni dyżur dla dzieci, które zostały zapisane na te dni i za które dokonana zostanie do piątku 27 kwietnia opłata za wyżywienie.