Zapraszamy na spotkania rodziców z wychowawcami klas. 

Harmonogram spotkań:

Klasa I - 23.03.2022 r., godzina 17.00

 Klasa II - 23.03.2022 r., godzina 17.00

 Klasa III- 23.03.2022 r., godzina 17.00

 Klasa IV - 23.03.2022r., godzina 18.00

 Klasa V - 23.03.20022 r., godzina 18.00

Klasa VI - 23. 03.2022 r., godzina 16.00 (z uczniami)

 Klasa VII - 23. 03.2022 r., godzina 16.00 (z uczniami)

Klasa VIII a – 23.03.2022 r. , godzina 18.00

Klasa VIII b – 23.03.2022 r., godzina 18.00