Życzenia świąteczne i noworoczne

od klasy 4   od klasy 6   od klasy 7     od klasy 8a    od klasy 8b