,
Do Nowego Roku zostało dni... 64

Dzisiaj 1

Razem 150126

Drodzy Rodzice Przedszkolaków!
W związku z art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) oraz art. 91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 191)
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA ZSP W URLACH DZIEŃ 24 GRUDNIA 2014 R. (WIGILIA) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ W DNIU 1 LISTOPADA 2014.
PROSZĘ O ZAPEWNIENIE W TYM DNIU OPIEKI DZIECIOM.