,
I Gminne Warsztaty Plastyczne
dla uczniów szkół podstawowych
„SPOTKANIA Z MARTWĄ NATURĄ”
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych organizowanych
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej:
Kl. I-III: Martwa natura – rysunek
KL. IV- VI: Martwa natura - szkic