,
Do Nowego Roku zostało dni... 64

Dzisiaj 1

Razem 150126

Szanowni Rodzice!
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach referendum, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem.
                W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także na terenie naszej placówki i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, ze protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 4 kwietnia 2019 r., aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze w placówkach kultury, świetlicach. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
       Z poważaniem
Dyrektor ZSP w Urlach
Aniela Dobosiewicz 
 
 
Szanowni Rodzice!
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach referendum, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem.
                W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także na terenie naszej placówki i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, ze protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy w formie pisemnej do 4 kwietnia 2019 r., aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze w placówkach kultury, świetlicach. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania przedszkola zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową szkoły: www.spurle.pl niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
Z poważaniem
Dyrektor ZSP w Urlach
Aniela Dobosiewicz