,

Dzisiaj 16

Razem 178213

Wyniki dla terminu głównego Egzaminu Ósmoklasisty, 2021 rok

Przedmiot
Liczba uczniów zdających
Wynik średni (%)
informuje o przeciętnej wartości wyniku
Odchylenie standardowe (%)
informuje, o ile średnio odchylają się wyniki od średniej arytmetycznej
Mediana (%)
wartość środkowa zbioru wyników
Modalna (%)
najczęściej występująca wartość ("najmodniejszy wynik")
Polska
język polski
357 060
60
19
62
67
matematyka
356 985
47
26
44
20
język angielski
356 915
66
29
73
100
Woj. mazowieckie
język polski
52027
64
19
67
71
matematyka
52012
52
27
52
20
język angielski
52139
71
29
84
100
Powiat wołomiński
język polski
2848
64
18
67
71
matematyka
2849
49
25
44
20
język angielski
2862
69
29
80
100
Gmina Jadów
język polski
53
55
20
60
49
matematyka
53
44
24
36
24
język angielski
53
47
30
33
15
Szkoła Urle
język polski
 10   11*
54    55*
18
 58
49
matematyka
 10   11*
48    50*
26 
 42
40
język angielski
 11
41 
29
 29
13 

* wynik dla całej klasy, termin główny i dodatkowy

Arkusze egzaminacyjne

Wstępne wyniki dla terminu głównego opublikowane przez CKE