,

Dzisiaj 8

Razem 172205


Najbliższe wydarzenia w naszej szkole:
22 stycznia - zebranie rodzicielskie
23 stycznia - obchody Dnia Babci i Dziadka,
30 stycznia - Przegląd Kolęd i Pastorałek,
2 lutego - Koncert laureatów Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz wręczenie nagród - GOK Jadów,
6 lutego - Szkolny Bal Karnawałowy

Zebranie rodzicielskie

odbędzie się 16 stycznia (środa) o godz. 17.00.

W programie:

- omówienie wyników edukacyjnych i zachowania za I półrocze 2018/19

- spotkanie z psychologiem-terapeutą

Zapraszamy!

 

ZAPROSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW

NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W ŚRODĘ 1 LUTEGO 2017 R. o godz. 17.00

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. 1. REFORMA EDUKACYJNA I ZMIANY Z NIĄ ZWIĄZANE - SPOTKANIE Z WÓJTEM GMINY JADÓW
  2. 2. PODSUMOWANIE PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
  3. 3. SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

 

Wójt Gminy Jadów
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach
zapraszają na
IV Przegląd Kolęd i Pastorałek
„Niech kolęda w świat popłynie”
20 stycznia 2016 r. o godz. 9.30

Uwaga Rodzice!

Informuję, że od 2 lutego 2015 r. dla uczniów  ZSP w Urlach
zamieszkałych w Letnisku Nowy Jadów, Borzymy, Dębe Duże
zorganizowany jest dowóz do szkoły i odwóz po zajęciach.
Harmonogram dowozów:
- Przystanek koło sklepu „Celinka” (6.50) - ul. Nielubowicza   (6.55) -  Dębe Duże (7.00) – szkoła. 
Opiekun: p. Izabela Lewandowska (poniedziałek, wtorek, środa, piątek), p. Joanna Grzybowska (czwartek)
Harmonogram odwozów:
- Szkoła (15.05) – Dębe Duże -  Borzymy,  ul. Nielubowicza – Borzymy,  sklep „Celinka”                              
Opiekun:  p. Izabela Lewandowska (poniedziałek, wtorek, środa, piątek), p. Joanna Grzybowska (czwartek).
Do przyjazdu autobusu dzieci przebywają na świetlicy.
 
Aniela Dobosiewicz 
Dyrektor ZSP w Urlach

Uwaga Rodzice!

         Od 7 stycznia 2015 r. szkoła prowadzi zajęcia opieki świetlicowej w wydłużonych godzinach. Z opieki mogą skorzystać dzieci, których Rodzice lub upoważnione osoby odbiorą same do godz. 16.30 (na dzień dzisiejszy nie ma  odwozu autobusem szkolnym). Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt i zapisywanie dzieci na ww. zajęcia.

         W związku z planowaną organizacją dowozu do szkoły  i odwozu po zajęciach lekcyjnych dzieci zamieszkałych w Borzymach, Dębem i Letnisku Nowy Jadów proszę o zgłoszenie się zainteresowanych do szkoły.

Harmonogram dyżurów - opieka świetlicowa 7-16.01.2015 r.

DATA , dzień tygodnia

CZAS TRWANIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

7.01.15 r., środa

14.30 – 16.30

Pani Agnieszka Wójcik

8.01.15 r. , czwartek

14.30 - 16.30

Pani Ewa Foryś

9.01.15 r., piątek

13.30 – 16.30

Pani Anna Borowska

12.01.15 r., poniedziałek

14.30 – 16.30

Pani Anna Skorupska

13.01.15 r., wtorek

14.30 - 16.30

Pani Agnieszka Kubat

14.01.15 r., środa

14.30 – 16.30

Pan Rafał Gajewski

15.01.15 r., czwartek

14.30 – 16.30

Pani Izabela Ojdana

16.01.15 r., piątek

13.30 – 16.30

Pani Anna Borowska

17.01. 2015 r. – 01.02.2015 r. -  ferie zimowe


 

I Gminne Warsztaty Plastyczne
dla uczniów szkół podstawowych
„SPOTKANIA Z MARTWĄ NATURĄ”
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych organizowanych
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej:
Kl. I-III: Martwa natura – rysunek
KL. IV- VI: Martwa natura - szkic

Sprawdzian 2014 w naszej szkole

Podstawowy termin sprawdzianu – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 3 czerwca 2014 r.

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: – 18 czerwca 2014 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu (data wydania zaśw.: 27.06.2014 r.)

 

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014: http://cke.edu.pl/images/files/sprawdzian/Procedury_Sprawdzian_2014.pdf

 

Informator, arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami, informacje o wynikach sprawdzianów z lat ubiegłuch: http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left

Szanowni Państwo!

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach a zwłaszcza Szkoła Podstawowa w Urlach jest placówką z wieloletnimi tradycjami, mamy na swoim koncie wiele sukcesów i bardzo bogata historię. W tym roku nasza placówka będzie obchodziła 95-lecie istnienia. Brakuje nam tylko patrona i sztandaru. W związku z tym rozpoczęliśmy prace nad nadaniem imienia. Mając patrona, będziemy mogli oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością wybranej postaci, wzbogacić swoją obrzędowość. Wstępne konsultacje wśród społeczności szkolnej rozpoczęły się w roku szkolnym 2010/2011. Zarówno pracownicy, uczniowie , jak i rodzice poparli inicjatywę wyboru patrona, nadanie imienia i sztandaru. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach na posiedzeniu odbytym w dniu 6.09.2011 roku podjęła uchwałę o rozpoczęciu pracy nad wyborem patrona i nadaniem imienia szkole i przedszkolu. Dyrektor Zespołu powołała Zespół, który opracował projekt działań „Nadanie Imienia” poparty przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego włączyliśmy do naszej akcji całą społeczność szkolną: rodziców, uczniów i nauczycieli. Skończyliśmy kolejny etap prac związanych z wyborem patrona, nadaniem imienia oraz sztandaru Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowemu w Urlach, które wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach. Spośród kilku zgłoszonych kandydatów w drodze konsultacji wśród Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej i Pracowników wytypowane zostały dwie postacie: Janusz Korczak i Kardynał Stefan Wyszyński.

Społeczność szkolna w tajnym głosowaniu dokonała wyboru kandydata na patrona. Większością głosów został wybrany JANUSZ KORCZAK. Ostatnim etapem jest wystąpienie do Wójta i Rady Gminy Jadów z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia i sztandaru dla naszej placówki.

Odnosząc się do wniosku Radnych zarządzone zostały dodatkowe konsultacje społecznych wśród mieszkańców. Dodany został dodatkowy kandydat: Genowefa Paśkudzka. Konsultacje będą trwały do 28 lutego 2013 r. Jeśli chcecie Państwo mieć swój udział w wyborze patrona prosimy o zapoznanie się z kandydatami i dokonanie wyboru poprzez oddanie swojego głosu na karcie do głosowania dostępnej w sekretariacie szkoły , na stronie internetowej szkoły lub stronie Gminy Jadów. Głosować można na jednego z trzech kandydatów: Janusza Korczaka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Genowefę Paśkudzką. Karty podpisane imieniem, nazwiskiem i adresem, należy składać w sekretariacie szkoły. Informacje na temat procedury i kandydatów dostępne są także w szkole.

                                          Społeczność ZSP w Urlach

Załącznik: karta do głosowania