,

Sprawdzian 2014 w naszej szkole

Podstawowy termin sprawdzianu – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 3 czerwca 2014 r.

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń do szkół: – 18 czerwca 2014 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu (data wydania zaśw.: 27.06.2014 r.)

 

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014: http://cke.edu.pl/images/files/sprawdzian/Procedury_Sprawdzian_2014.pdf

 

Informator, arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami, informacje o wynikach sprawdzianów z lat ubiegłuch: http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left