Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki
 
Filtr
 • Życzenia 2020

 • Wiosenna przerwa świąteczna

  Wiosenna przerwa świąteczna
  Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020. Wiecej informacji na stronie: 
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  ZARZĄDZENIE
  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach z dnia 27 września 2018 r.
  w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432) ze zmianami z dn. 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1245, §5) w sprawie organizacji roku szkolnego po uzgodnieniu z Rada Pedagogiczną i Organem Prowadzącym, zarządzam, co następuje:
  §1 Ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:
      29, 30 kwietnia 2019 r. 
      2 maja 2019 r.
  W tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

  Dyrektor szkoły
  Aniela Dobosiewicz
 • Szanowni Rodzice!

   

  Szanowni Rodzice!
  W związku z brakiem informacji o odwołaniu czy zawieszeniu strajku informuję, że zajęć dydaktycznych w szkole i przedszkolu nie będzie do odwołania. Po raz kolejny proszę Rodziców o zapewnienie opieki swoim dzieciom w tym czasie. Jednocześnie informuję, że dla tych dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki będą organizowane zajęcia opiekuńcze. Proszę Rodziców zainteresowanych taką formą opieki o informacje pod numerem tel. 256754915, wiadomość: 510093922, na adres: szkola.urle@op.pl lub dziennik elektroniczny, gdyż szkoła musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu oraz wystarczającą liczbę opiekunów. Nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku są oddelegowani do pracy w komisji egzaminacyjnej i zostałam sama.
  Proszę o zrozumienie i wsparcie w tej trudnej sytuacji - jest to bardzo trudny czas dla nas wszystkich – uczniów, rodziców i nauczycieli.
   
  Z poważaniem
  Aniela Dobosiewicz 
  Dyrektor ZSP w Urlach 

   

 • Ogłoszenie

  Szanowni Rodzice!
  W dniu 19.04.2019 r. zakończona została akcja strajkowa pracowników ZSP w Urlach. W związku z powyższym informuję, że od 24.04.2019 r. (środa) lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem. 
  Od wtorku 23 kwietnia Przedszkole pełni dyżur.
   
  Z poważaniem     
  Dyrektor ZSP w Urlach     
  Aniela Dobosiewicz     
 • STRAJK

  Szanowni Rodzice!
  Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach referendum, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem.
                  W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także na terenie naszej placówki i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, ze protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 4 kwietnia 2019 r., aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze w placówkach kultury, świetlicach. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny niezwłocznie po ich uzyskaniu.
  Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
         Z poważaniem
  Dyrektor ZSP w Urlach
  Aniela Dobosiewicz 
   
   
  Szanowni Rodzice!
  Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach referendum, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem.
                  W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także na terenie naszej placówki i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, ze protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy w formie pisemnej do 4 kwietnia 2019 r., aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze w placówkach kultury, świetlicach. Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania przedszkola zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową szkoły: www.spurle.pl niezwłocznie po ich uzyskaniu.
  Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.
  Z poważaniem
  Dyrektor ZSP w Urlach
  Aniela Dobosiewicz
   
 • ogłoszenie

  Uwaga!
  Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora  z dnia 29 września 2017 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:
  30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek,
  2 maja 2018 r. - środa,
  4 maja 2018 r. - piątek,
  1 czerwca 2018r. - piątek.
  Ustawowo wolnymi od pracy są dni: 1 maja i 3 maja 2018 r.
  Przedszkole pełni dyżur dla dzieci, które zostały zapisane na te dni i za które dokonana zostanie do piątku 27 kwietnia opłata za wyżywienie.
 • 2014 Życzenia Wielkanocne

 • Międzyszkolny KONKURS INFORMATYCZNY 2014


  Międzyszkolny
  KONKURS INFORMATYCZNY
  dla klas V i VI
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach zaprasza uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych Gminy Jadów do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym, który odbędzie się 29 maja o godz.10.00 w szkole w Urlach.
   
 • Konkurs Informatyczny

  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA KLAS V I VI

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach zaprasza uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych Gminy Jadów do wzięcia udziału w

  Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym,

  który odbędzie się 23 maja 2013r. o godz. 10.00

  Regulamin            Karta zgłoszenia

           Organizatorzy: ZSP w Urlach

 • Konkurs na logo

  Konkurs na logo naszej szkoły

  Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach w związku z nadaniem imienia naszej szkole ogłasza Konkurs na logo szkoły. Znak graficzny powinien zawierać elementy związany z naszym przyszłym patronem Januszem Korczakiem oraz napis:

  "Zespół Szkolno-Przedszkolny

  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Urlach "

  lub

  "Zespół Szkolno-Przedszkolny

  Przedszkole Samorządowe im. Janusza Korczaka w Urlach"

  Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Projekt musi być autorski, a zwycięzca w konkursie przekazuje prawa autorskie na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach.

  Nagrodą w konkursie będzie wpis nazwiska do Kroniki Szkolnej i ogłoszenie zwycięzcy na stronie internetowej szkoły.

  Dyrekcja zastrzega sobie możliwość wzięcia elementów z kilku projektów. W takim wypadku jako autorzy zostaną uznani wszyscy, których projekty zostały w jakikolwiek sposób wykorzystane. W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie jak i rodzice, nauczyciele, wszyscy związani i nie związani ze szkołą.

  Propozycje należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: szkola.urle@op.pl (tytuł listu – logo szkoły) lub w postaci papierowej w sekretariacie szkoły do końca maja 2012 roku. Konkurs rozstrzygnie komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 • Zebranie Rodzicielskie


  Zebranie rodziców

  odbędzie się we wtorek 24 kwietnia 2012 r.

  o godz. 18