,
Do wakacji zostało dni... 25.06.2022 00:00 31

Dzisiaj 1

Razem 166250

Organizacja nauki w Szkole Podstawowej w Urlach w dniach 20-22.12.2021 r. i 3-5.01.2022 r.
  1. Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 20.12.2021 r. do dnia 9.01.2022 r. zostaje czasowo ograniczona realizacja zajęć edukacyjnych. W tym czasie w dniach 20-22.12.2021 r. oraz 3-5.01.2022 r. zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne). Szczegółowe zasady organizacji poszczególnych zajęć przekażą uczniom oraz rodzicom wychowawcy i nauczyciele przedmiotów, za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub poczty elektronicznej.
  2. Rodzice uczniów klas I-III, którzy nie mogą zapewnić w dniach nauczania zdalnego opieki swoim dzieciom, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby opieki świetlicy szkolnej, do godziny 12.00 dnia 17.12.2021 r. (piątek).Świetlica czynna będzie w godzinach 8.00 – 15.30.
  3. W dniach nauczania zdalnego stołówka szkolna będzie wydawała posiłki wyłącznie dzieciom zgłoszonym przez rodziców na zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
  4. Dzień 7.01.2022 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W tym dniu świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, których rodzice nie mogą zapewnić opieki, w godzinach 8.00 - 15.00. Stołówka szkolna w tym dniu nie wydaje obiadów.
  5. Prosimy rodziców i uczniów o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły: spurle.pl oraz w dzienniku elektronicznym.