,

Dzisiaj 34

Razem 168850


Życzenia …
kwiat.pngZ okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej mamy zaszczyt złożyć serdeczne życzenia.
W imieniu społeczności uczniowskiej pragniemy wyrazić wdzięczność Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Wychowawcom i Nauczycielom, Pani Pedagog, Pani Psycholog, Pracownikom Administracji i Obsługi za Waszą cierpliwość i wytrwałość. Jesteście naszymi przewodnikami w odkrywaniu talentów, pozwalacie rozwijać nasze pasje, wspieracie nas w zdobywaniu wiedzy i stawiacie wymagania.
Tak jak Janusz Korczak – uczycie nas tolerancji, szanujecie nasze prawa do tajemnicy, do radości i do wyrażania własnych myśli i uczuć.
Życzymy Wam, aby wasza praca była źródłem dumy, radości z poczucia dobrze spełnionej misji. Niech Wam nie zabraknie zdrowia, pogody ducha, twórczej pasji a podejmowany trud niech będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Samorząd Szkolny
 
linia1

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora z dnia 27 września 2018 r.

o dodatkowych dniach wolnych, 2 listopada 2018 roku

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


 

Zmiana organizacji zajęć
w dniu14 października 2015 r.
Dzień Edukacji Narodowej
           Zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
8.00 – 10.00 zajęcia opiekuńczo –wychowawcze zgodnie z planem lekcji 
10.00 - Ślubowanie kl. I
Akademia z okazji DEN
Odwóz – godz.11.40
Serdecznie zapraszamy
na szkolną akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
10 października 2014 r. o godz. 11.00
IV Gminny Konkurs Recytatorski
dla uczniów klas I – III i przedszkolaków
"Jesienne Wierszowanie"